Afspraak boeken

Vul steeds de gegevens van de persoon voor wie u een afspraak maakt volledig in. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, opdat we u zouden kunnen bereiken in geval van onvoorziene omstandigheden.
1 afspraak per persoon. Gelieve verscheidene slotjes te blokkeren bij meer personen.
Er wordt per consultatie 20 minuten tijd voorzien. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, gelieve ons dit aan de telefoon mee te delen of neem een dubbele afspraak.
Breng ook steeds het Kind&Gezin of gezondheidsboekje mee en een vignetje van de mutualiteit voor eventuele onderzoeken.

Firma's: enkel afspraken in te boeken via telefonisch contact

Eerste afspraak

Eerste afspraak en toestemming elektronisch delen gezondheidsgegevens Gelieve de elektronische identiteitskaart, Kids-ID, ISI+ kaart van de mutualiteit mee te brengen.
Lees de info over informed consent op volgende site www.patientconsent.be
U kan zelf uw toestemming voor uw kind geven of opzeggen